Ogólne zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną

1) Zawsze traktuj każdą broń palną jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału.

Nie zgaduj, nie ryzykuj, kontakt z jakąkolwiek bronią palną zawsze zaczynaj od sprawdzenia, czy magazynek jest odłączony, czy w komorze nabojowej nie pozostał nabój. Nigdy i nikomu nie wierz na słowo, że broń palna jest rozładowana.
To zbyt ważna kwestia, by twierdzący czuł się urażony tym, że sprawdzisz, jak jest naprawdę.

2) Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce i tam oddawaj strzał kontrolny.

Innymi słowy, nigdy nie kieruj broni palnej tam, gdzie nie chcesz strzelić, gdzie mogłoby to zagrażać życiu i zdrowiu. To bardzo ważne, zwłaszcza w strzelaniu z broni palnej krótkiej. Jej niewielkie wymiary powodują, że trudno precyzyjnie określić kierunek lufy, ponadto nawet niewielkie odchylenie powoduje, że pocisk pada daleko od punktu, w który chcieliśmy trafić.

3) Nigdy nie kładź palca na języku spustowym, jeżeli nie chcesz strzelać.

Układaj palec na języku spustowym tylko wtedy, gdy chcesz świadomie oddać strzał do rozpoznanego celu.

4) Zawsze noś broń palną zabezpieczoną

Nawet jeśli jesteś pewny, że broń nie jest załadowana), bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, jeżeli

sytuacja tego nie wymaga. Broń palną załadowaną niezwłocznie rozładuj po ustaniu przyczyny jej załadowania z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

5) Nigdy nie baw się bronią palną.

Jeżeli chcesz się pobawić, kup sobie zabawkę. Broń palna nią nie jest. Nie wierz westernom. Ich bohaterowie strzelają ślepą amunicją i nigdy nie odstrzelą sobie palców u nóg, próbując dobyć broni szybciej niż słynni rewolwerowcy Billy The Kid czy Doc Holliday.

6) Trenuj na sucho tylko w bezpiecznym miejscu i z rozładowaną bronią palną.

Jeżeli chcesz potrenować ładowanie, rozładowanie i składanie się do strzału, rób to w miejscu, w którym nikomu nie zagrażasz i tylko przy użyciu specjalnej amunicji szkolno-treningowej, bez ładunku.

7) Nigdy nie pozostawiaj broni palnej bez nadzoru.

Nieważne, czy jest załadowana, czy nie. Zawsze może znaleźć się nieodpowiedzialny człowiek, który wprowadzi nabój do komory nabojowej.

8) Nigdy nie przekazuj załadowanej broni palnej.

W razie potrzeby przekazania broni palnej sprawdź, czy jest rozładowana, i pozostaw zamek w tylnym położeniu.

9) Nigdy nie przechowuj załadowanej broni palnej.

W domu poinstruuj rodzinę i odkładaj broń palną w odpowiednie miejsce ograniczające do niej dostęp. Dzieci są bardzo zdolne, nie wolno ich nie doceniać. Ale czasami zapominają o tym, że trzeba, tak jak je uczyłeś, sprawdzić, czy broń palna, którą biorą do ręki, jest rozładowana. Wytłumacz domownikom, jak groźnym narzędziem jest broń palna w rękach osoby nie przeszkolonej. Pamiętaj, aby broń palna była zabezpieczona nie tylko przed złodziejem, ale również przed dziećmi i niepowołanymi osobami, nawet podczas twojej obecności w domu.

10) Zawsze utrzymuj broń palną w czystości i dobrym stanie technicznym.

Zanieczyszczenia w przewodzie lufy mogą prowadzić do jej rozdęcia, a nawet rozsadzenia i poranienia odłamkami strzelca i innych osób. Broń palna systematycznie czyszczona i w dobrym stanie technicznym nie powinna zawieść w sytuacji jej użycia.

11) Zawsze uważaj, czym ładujesz broń palną. Bez amunicji nie ma strzelania.

Ale nie wolno strzelać byle czym. Zawsze bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Wystrzegaj się używania nabojów pogiętych, z zadziorami, skorodowanych, brudnych, niezgodnych z typem używanej broni palnej.

12) Zawsze noś na strzelnicy ochraniacze słuchu i wzroku.

Uszu ani oczu nie wygrałeś na loterii. Masz je na całe życie. Po co bez potrzeby narażać je na uszkodzenie? Jeżeli jednak będziesz musiał strzelać w samoobronie bez ochraniaczy słuchu, trudno. Lepiej niech podzwoni w uszach od strzału niż od uderzenia gazrurką.

13) Nigdy, ale to nigdy, „nie mieszaj prochu z alkoholem”.

Jeżeli wypiłeś choć jedno piwo – zapomnij o strzelaniu. To samo odnosi się do narkotyków i leków o silnym działaniu na układ nerwowy. Jeżeli po jakimś leku nie wolno prowadzić pojazdów (o czym powinien uprzedzać lekarz zapisujący lek i ostrzegać napis na opakowaniu), to tym bardziej nie wolno strzelać.

14) Nigdy nie powstrzymuj się przed upominaniem osób nie przestrzegających zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią palną.

Wypadki chodzą po ludziach. Jeżeli widzisz, że znajdująca się obok ciebie osoba nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, to nie jest to tylko jej sprawa, bo konsekwencje jej nieodpowiedzialności mogą ponieść wszyscy znajdujący się dookoła, z tobą włącznie. Ludzie są tylko ludźmi, są omylni i niedoskonali.

15) Zawsze trzymaj broń palną w dłoni wiodącej.

Dłoń wspomagająca niech faktycznie wspomaga dłoń strzelającą i obsługuje broń palną. Nie przekładaj

broni palnej z ręki do ręki, jeśli nie ma takiej potrzeby.

16) Stale doskonal swoje umiejętności strzeleckie.

Prawidłowe nawyki i doskonalone umiejętności minimalizują możliwość popełnienia błędu, a zwiększają skuteczność w przypadku użycia broni palnej.

17) Zawsze przenoś i przewoź broń palną w bezpieczny sposób.

Tak aby jej nie zgubić lub nie dać jej sobie odebrać. Bądź przezorny i nie prowokuj sytuacji, w których mógłbyś utracić broń palną lub w których ktoś mógłby ją tobie odebrać.

Art. 263 § 4 k.k. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

18) Ucz się udzielania pomocy przedmedycznej, zwłaszcza w zakresie ran postrzałowych.

Nigdy nie wiadomo, kiedy zaistnieje sytaucja do wykorzystania posiadanych umiejętności w tym zakresie.

19) Zawsze zapoznaj się i postępuj zgodnie z instrukcją opisu i użytkowania danej broni palnej, z której chcesz strzelać.

Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do wypadku.

20) Nigdy nie dokonuj we własnym zakresie napraw bądź przeróbek broni palnej.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia niezwłocznie oddaj ją do

naprawy w profesjonalnym warsztacie rusznikarskim.

21) Zawsze korzystaj z obiektów strzeleckich posiadających aktualny atest.

Tylko na takich obiektach możesz bezpiecznie i zgodnie z prawem realizować szkolenie strzeleckie.

Na podstawie:

Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz , Grzegorz Winnicki
PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ