Sekcje strzeleckie

SEKCJA MŁODZIEŻOWA
Trwa nabór do sekcji młodzieżowej BS Salwa. W środy  strzeleckie w godz. 17.00-19.00  zapraszamy młodzież na rozmowy kwalifikacyjne i bezpłatne treningi na strzelnicy  BS SALWA na terenie hali sportowej OSiR Huragan w Wołominie  ul. Korsaka 4.

Kontakt: Paweł Perkowski – tel. +48 602-624-320

SEKCJA STRZELAŃ DYNAMICZNYCH
Treningi strzelań dynamicznych są przeznaczone wyłącznie dla zaawansowanych strzelców, z aktualną licencją PZSS, pozwoleniem na broń  i własnymi jednostkami broni.
Treningi sekcji strzelań dynamicznych odbywają się we wtorki.
Treningi dla służb mundurowych i medyków odbywają się we czwartki.
Kontakty do instruktorów:
Wtorki – Jerzy Chmielewski – tel. +48 602-584-448
Czwartki – Zbigniew Krajewski – tel. +48 604-276-365

TRENINGI STRZELECKIE

W środy i piątki (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) odbywają się powszechne treningi strzeleckie z udziałem instruktorów strzelectwa sportowego w godz. 18.30-21.00 na terenie strzelnicy BS SALWA.
W poniedziałki odbywają się treningi indywidualne ustalonych sekcji pod opieką instruktorów.