RODO i polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych w Stowarzyszeniu Bractwo Strzeleckie SALWA

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność
na terenie Unii Europejskiej.

 1. Administrator Danych Osobowych:
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działań statutowych jest Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA z siedzibą przy ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin zwane dalej Stowarzyszeniem
 2. Inspektor Ochrony Danych: w stowarzyszeniu jest powołany Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe do inspektora, e-mail: salwa@salwa.pl
 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania:
  Zbierane przez Stowarzyszenie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko w celu i na potrzeby prowadzenia działań statutowych.
 4. Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.
 5. Odbiorcą pozyskanych przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych są wyznaczeni członkowie Stowarzyszenia, a także organy ustawowo uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 6. Gromadzone przez Stowarzyszenie Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do organizacji działań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia (np.: organizacja zawodów);
 7. Przysługujące Pani/Panu Prawa:
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem, o ile prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
  ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies serwisów internetowych administrowanych przez Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA, zwane dalej Stowarzyszeniem

Ochrona prywatności

Stowarzyszenie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez Stowarzyszenie (zwane dalej “Serwisami”). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby: informacje podawane dobrowolnie przez osobę korzystającą z Serwisów, informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej, adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią, pliki tekstowe (ang. “cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej
Administratorem danych zawartych w Serwisach jest Stowarzyszenie.

Mechanizm cookies

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
Stowarzyszenie przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników i zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
tworzenia statystyk oglądalności Serwisów
Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook i Twitter (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).
W ramach Serwisów mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook,czy Google+), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.
Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, Stowarzyszenie może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
Serwisy jednak zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:
Internet Explorer (Edge),
Google Chrome,
Firefox Mozilla,
Opera,
Safari,
Zmiany w polityce prywatności
W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, zamieścimy odpowiednią informację na tej podstronie.