Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

  1. Przeczytaj statut Stowarzyszenia
  2. Znajdź dwóch członków wprowadzających
  3. Pobierz ze strony, wypełnij i dostarcz do klubu deklarację członkowską
  4. Przelej na konto Stowarzyszenia opłatę wpisową na cele statutowe i składkę członkowską za rok